Kontrast:
Komentarz
Prawo zamówień publicznych

Przedmowa do wydania II

Z radością i satysfakcją oddajemy w Państwa ręce drugie zaktualizowane wydanie Komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa specjalistów Urzędu Zamówień Publicznych. Komentarz udostępniony przez Urząd w pierwszej edycji w roku wejścia w życie przepisów nowego Pzp spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników systemu zamówień publicznych, reprezentujących wszystkie „segmenty” tego rynku - zarówno zamawiających, jak i wykonawców, ale także przedstawicieli instytucji kontroli czy ekspertów świadczących wsparcie w zakresie udzielania zamówień. Informacja zwrotna, jaką otrzymywaliśmy od odbiorców Komentarza, świadczyła o dużej użyteczności tego opracowania, wynikającej nie tylko z wysokich kompetencji Autorów, ale również z przyjętej i właściwie zastosowanej zasady, aby omówienie przepisów prawa, komentarze i wyjaśnienia były możliwie najbardziej konkretne, a co za tym idzie – przyjazne w stosowaniu w praktyce. Cieszymy się, że to się udało i publikacja okazała się tak wysoce użyteczna. Niewątpliwie jednak te jej zalety sprawiły, że nakład książkowy - mimo iż znaczny - szybko topniał, zainteresowanie zaś wcale nie malało.

Starając się szybko i skutecznie reagować na bieżące wyzwania oraz potrzeby uczestników rynku, podjęliśmy prace nad przygotowaniem nowej wersji Komentarza, uwzględniającej zmieniony stan prawny, tak aby dodruk oczekiwanej publikacji osiągnął maksymalnie efektywny wymiar. Dzięki temu aktywnemu podejściu wraz z wejściem w trzeci rok funkcjonowania przepisów nowego Pzp mamy gotowe drugie zaktualizowane wydanie Komentarza.

Z przyjemnością udostępniamy Państwu ten efekt pracy specjalistów Urzędu Zamówień Publicznych, życząc, aby wzorem pierwszej edycji również to wydanie stanowiło skuteczne wsparcie w projektach związanych z Prawem zamówień publicznych i pomogło właściwie rozstrzygać wszelkie dylematy i wątpliwości, które mogą się pojawić w praktyce prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.